חבר : כניסה למערכת |הרשמה |שלח שאלה
לחפש
- רשת מחשב - דיגיטלי אלקטרוני - באופן טבעי - היסטוריה - החיים - משחק - ספורט - איור - בידור - תחביב פנאי - תרבות ואמנות - הקהילה - מדע החינוך - בריאות - כלכלה וניהול - חקלאות - מכונה - דת - צבא - Emotion - אזור - קטגוריות אחרות
איזו בדיחה
10-07-2017 תחביב פנאי | מבקר
[שלח שאלה ]
מבקר | כניסה למערכת - אני חייב לענות

:תמונה
KB1024>בית , |jpg|gif|jpeg|png|:סוג
:בדוק קוד |
כל תשובות - 1
11-07-2017מבקר - תשובות
ישנם רב כן, אתה נראה כמו הסוג, כגון: את התשובה הטובה ביותר: א מתנהג צבאי פגז לסטות רחוק מאוד. חיילים שנשלחו ציפו מצאו פגזים נפלו אדמות חקלאיות, טנקה עמד איכר, בגדים השבורים נשמעים כהים, דמעות בעיניה, אמרו: לגנוב עצים כרוב, כדאי עם הפגזות זה ???


GQAQA Q & A 2017@ זכות יוצרים