חבר : כניסה למערכת |הרשמה |שלח שאלה
לחפש
- רשת מחשב - דיגיטלי אלקטרוני - באופן טבעי - היסטוריה - החיים - משחק - ספורט - איור - בידור - תחביב פנאי - תרבות ואמנות - הקהילה - מדע החינוך - בריאות - כלכלה וניהול - חקלאות - מכונה - דת - צבא - Emotion - אזור - קטגוריות אחרות
קטינים יפגעו קרקפת ליישרו?
10-07-2017 החיים | מבקר
[שלח שאלה ]
מבקר | כניסה למערכת - אני חייב לענות

:תמונה
KB1024>בית , |jpg|gif|jpeg|png|:סוג
:בדוק קוד |
כל תשובות - 1
11-07-2017מבקר - תשובות
וזה ישפיע על רוחני או אחר?

מיישר מינור בהחלט יש כמה ניזק לקרקפת, היא תהפוך קרקפת אורן שבירה, זה מוקדם מדי בוגר, אבל לעתים קרובות לא זה לא משנה. זה לא כואב למודיעין, אבל בעידן של המחקר יותר מדי זמן והאנרגיה הוא בילה על יופי פיזי אהבה חיצונית, מאוגד מאמץ למידה מבוזרת, להשפיע על התפתחות הנוספת של חוכמה.


GQAQA Q & A 2017@ זכות יוצרים