חבר : כניסה למערכת |הרשמה |שלח שאלה
לחפש
- רשת מחשב - דיגיטלי אלקטרוני - באופן טבעי - היסטוריה - החיים - משחק - ספורט - איור - בידור - תחביב פנאי - תרבות ואמנות - הקהילה - מדע החינוך - בריאות - כלכלה וניהול - חקלאות - מכונה - דת - צבא - Emotion - אזור - קטגוריות אחרות
ברצוני לשאול Linyi תעודה בקמפוס לכסות את פרק קמפוס Linyi הפרק של חלק זה או Qingdao? תעסוקת השפעה? ?
10-07-2017 דת | מבקר
[שלח שאלה ]
מבקר | כניסה למערכת - אני חייב לענות

:תמונה
KB1024>בית , |jpg|gif|jpeg|png|:סוג
:בדוק קוד |
כל תשובות - 1
11-07-2017מבקר - תשובות
תודה

התעודה חייבת לכסות את כל האוניברסיטה שם חלק, יהיה בוגר XXXX XXXX של המילה המקצועית. הקמפוס Linyi רק ענף, לא יחידות עצמאיות, לא האוניברסיטה עצמה, לא יכול להיות מוטבע על התעודה.


GQAQA Q & A 2017@ זכות יוצרים