חבר : כניסה למערכת |הרשמה |שלח שאלה
לחפש
- רשת מחשב - דיגיטלי אלקטרוני - באופן טבעי - היסטוריה - החיים - משחק - ספורט - איור - בידור - תחביב פנאי - תרבות ואמנות - הקהילה - מדע החינוך - בריאות - כלכלה וניהול - חקלאות - מכונה - דת - צבא - Emotion - אזור - קטגוריות אחרות
כל זה, אחרי הכל, הוא עצמי שנגרם אדם. שאלה הצהרתית רטורית כיצד לשנות.
10-07-2017 באופן טבעי | מבקר
[שלח שאלה ]
מבקר | כניסה למערכת - אני חייב לענות

:תמונה
KB1024>בית , |jpg|gif|jpeg|png|:סוג
:בדוק קוד |
כל תשובות - 1
13-07-2017מבקר - תשובות
כל זה בסופו של דבר בן אדם עצמי.
האם כל זה בסופו של דבר האדם עצמו כי זה?


GQAQA Q & A 2017@ זכות יוצרים