Ahli : Masuk |Pendaftaran |Hantar soalan
Carian
rangkaian komputer - digital elektronik - secara semula jadi - Sejarah - Life - permainan - sukan - Rajah - hiburan - Leisure hobi - Kebudayaan dan Seni - komuniti - Pendidikan Sains - penjagaan kesihatan - Ekonomi dan Pengurusan - Pertanian - jentera - agama - tentera - Emotion - rantau - kategori lain -
c # menulis semula paparan dan antara muka kaedah
Pelawat | rangkaian komputer 2017-07-10
[Hantar soalan ]
Saya perlu menjawab - Pelawat | Masuk

Picture :
Jenis :|jpg|gif|jpeg|png| , Byte <1024KB
| Semak kod :
Semua jawapan - 1
Pelawat - jawapan 2017-07-11
///<summary> 2/// the first way to implement interface, and this is the most common way. 3///< ; / ringkasan >   4   publicclass   BaseClassWithoutVirtual   ;:   InterfaceA   5         {  6publicvoid   MethodA ()   7                 ; {  8                         Console.WriteLine (" BaseClassWithoutVirtual ");   9                } 10        } 1112 /// < ringkasan > 13 ///     kedua   cara     melaksanakan   antara muka,   mentakrifkan   Cara   sebagai   virtual.14 /// < / ringkasan > 15   publicclass   BaseClassWithVirtual   ;:   InterfaceA16     nbsp &;; {17publicvirtualvoid     MethodA () 18                 {19                 &nbs p;       Console.WriteLine (" BaseClassWithVirtual "); 20                } 21        } 2223 /// < ringkasan > 24 ///     ketiga   cara     melaksanakan   antara muka,   mentakrifkan   kelas   dan   Cara   sebagai   abstrak.25 /// < / ringkasan > 26   publicabstractclass   BaseClassWithAbstract   ;:   InterfaceA27         {28publicabstractvoid   MethodA (); 29        }.
 

Copyright @2017 GQAQA Q & A