Ahli : Masuk |Pendaftaran |Hantar soalan
Carian
rangkaian komputer - digital elektronik - secara semula jadi - Sejarah - Life - permainan - sukan - Rajah - hiburan - Leisure hobi - Kebudayaan dan Seni - komuniti - Pendidikan Sains - penjagaan kesihatan - Ekonomi dan Pengurusan - Pertanian - jentera - agama - tentera - Emotion - rantau - kategori lain -
Android Permohonan Gagal menghuraikan permohonan maaf, permohonan itu tidak boleh berjalan?
Pelawat | rangkaian komputer 2017-07-10
[Hantar soalan ]
Saya perlu menjawab - Pelawat | Masuk

Picture :
Jenis :|jpg|gif|jpeg|png| , Byte <1024KB
| Semak kod :
Semua jawapan - 1
Pelawat - jawapan 2017-07-11
kelas MyException memanjangkan Pengecualian {
     SelectingException awam () {}
     SelectingException awam (_________) {
       ____________
    }
}
tidak sah awam myMethod (int param) melemparkan MyException {
     jika (param < 0) {
       membuang newMyException (" MyException ");
    }
}
A.String msg     super (msg);  
B.String msg     asas (msg);
C.String msg     Pengecualian (msg);
D. Jangan isi kandungan     tidak mengisi kandungan


A.String   msg         super (msg);    
 
Daripada jumlah ini           membuang   baru   MyException (" MyException ");     lihat di sini adalah String   msg
 
MyException   pusaka   Pengecualian,   dan menulis semula   Pengecualian (String   msg);   memanggil pembina kelas induk di subkelas supaya dengan   super (msg) disyorkan kawan-kawan untuk menggunakan 360 sistem memasang semula master lagi memasang sistem, sistem yang mudah untuk dipasang.

Copyright @2017 GQAQA Q & A