Ahli : Masuk |Pendaftaran |Hantar soalan
Carian
rangkaian komputer - digital elektronik - secara semula jadi - Sejarah - Life - permainan - sukan - Rajah - hiburan - Leisure hobi - Kebudayaan dan Seni - komuniti - Pendidikan Sains - penjagaan kesihatan - Ekonomi dan Pengurusan - Pertanian - jentera - agama - tentera - Emotion - rantau - kategori lain -
Saya menamakan barangan
Pelawat | Kebudayaan dan Seni 2017-07-07
[Hantar soalan ]
Saya perlu menjawab - Pelawat | Masuk

Picture :
Jenis :|jpg|gif|jpeg|png| , Byte <1024KB
| Semak kod :
Semua jawapan - 1
Pelawat - jawapan 2017-07-08
Saya menamakan barangan
kompleks ini
mereka tunggal
mereka nominatif
anda nama-jenis
dia nominatif

Saya menamakan-jenis: lombong
kompleks ini: ini
mereka tunggal: bahawa
nominatif mereka: mereka
anda nama-jenis: anda
nominatif dia: dia


Copyright @2017 GQAQA Q & A