Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Submit pyetje
Kërko
rrjetit kompjuterik - Digital elektronike - natyrisht - histori - jetë - lojë - sportiv - figurë - argëtim - Leisure hobi - Kultura dhe Arti - Community - Shkenca Edukimi - Shëndetësia - Ekonomi dhe Menaxhim - bujqësi - makineri - fe - ushtarak - emocion - rajon - kategori të tjera -
Boyfriend më tha se ai nuk e ka ndier nuk mund të them se unë shkatërroi për jetojnë mirë, nuk do të humbasë miqtë e tij e quajnë atë, unë e dua atë, se si duhet të bëj?
Vizitor | rajon 2017-12-10
[Submit pyetje ]
Unë duhet të përgjigjen - Vizitor | Hyrje

Foto :
Lloj :|jpg|gif|jpeg|png| , Bajt <1024KB
| Kontrolloni kodin :
Të gjithë Përgjigjet - 1
Vizitor - Përgjigjet 2017-12-13
Ndjenja vetëm faza mund të ndryshohet, për aq kohë sa ndjenjat e tij për ju janë të pandryshuara, në mënyrë që të jenë të lumtur kur ju shkoni poshtë, dhe sugjerimi i tij që ju duhet të ndryshojë veten.


Copyright @2017 GQAQA Q dhe A