Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Submit pyetje
Kërko
rrjetit kompjuterik - Digital elektronike - natyrisht - histori - jetë - lojë - sportiv - figurë - argëtim - Leisure hobi - Kultura dhe Arti - Community - Shkenca Edukimi - Shëndetësia - Ekonomi dhe Menaxhim - bujqësi - makineri - fe - ushtarak - emocion - rajon - kategori të tjera -
Drejtimin mund të ndihmojë not?
Vizitor | sportiv 2017-07-10
[Submit pyetje ]
Unë duhet të përgjigjen - Vizitor | Hyrje

Foto :
Lloj :|jpg|gif|jpeg|png| , Bajt <1024KB
| Kontrolloni kodin :
Të gjithë Përgjigjet - 1
Vizitor - Përgjigjet 2017-07-11
Dobishme, running mund të rrisë kapacitetin e mushkërive dhe qëndrueshmëri fizike, koordinim dhe kështu me radhë. Nuk janë një ndihmë e madhe për njerëzit që dinë se si të notosh! ~ ~ ~


Copyright @2017 GQAQA Q dhe A