Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Submit pyetje
Kërko
rrjetit kompjuterik - Digital elektronike - natyrisht - histori - jetë - lojë - sportiv - figurë - argëtim - Leisure hobi - Kultura dhe Arti - Community - Shkenca Edukimi - Shëndetësia - Ekonomi dhe Menaxhim - bujqësi - makineri - fe - ushtarak - emocion - rajon - kategori të tjera -
Fol nuk ka sensin e humorit, kur datë të verbër, do të reduktojë normën e suksesit nuk është e
Vizitor | rajon 2017-12-11
[Submit pyetje ]
Unë duhet të përgjigjen - Vizitor | Hyrje

Foto :
Lloj :|jpg|gif|jpeg|png| , Bajt <1024KB
| Kontrolloni kodin :
Të gjithë Përgjigjet - 1
Vizitor - Përgjigjet 2017-12-12
Edhe më e rëndësishme është përshtypja e parë është diferencë sy, dhe rastësisht, atëherë pak humor nuk ka rëndësi, është gjithmonë e më e rëndësishme se të jashtëm të brendshëm, për të mos përmendur disa njerëz edhe si lloj të qetë ose të qëndrueshme të objektit, në qoftë se shumë do të bëjnë njerëzit të ndjehen vrullshëm


Copyright @2017 GQAQA Q dhe A