Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Submit pyetje
Kërko
rrjetit kompjuterik - Digital elektronike - natyrisht - histori - jetë - lojë - sportiv - figurë - argëtim - Leisure hobi - Kultura dhe Arti - Community - Shkenca Edukimi - Shëndetësia - Ekonomi dhe Menaxhim - bujqësi - makineri - fe - ushtarak - emocion - rajon - kategori të tjera -
Pse bërë vetëm ppt nuk të hapur ekran nuk mund të lexohet
Vizitor | rrjetit kompjuterik 2017-07-08
[Submit pyetje ]
Unë duhet të përgjigjen - Vizitor | Hyrje

Foto :
Lloj :|jpg|gif|jpeg|png| , Bajt <1024KB
| Kontrolloni kodin :
Të gjithë Përgjigjet - 1
Vizitor - Përgjigjet 2017-07-08
format PPT skedar që ju mund të jetë një problem, nëse _pptx ruhen si një skedar, atëherë përdorni powerpoint2003 nuk është duke luajtur, ju mund të përpiquni powerpoint2007 dhe më vonë të hapur këtë skedë. Ose për të hapur PowerPoint, dhe pastaj terhiq fotografi në përpjekje për të ardhur në.


Copyright @2017 GQAQA Q dhe A