Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Submit pyetje
Kërko
rrjetit kompjuterik - Digital elektronike - natyrisht - histori - jetë - lojë - sportiv - figurë - argëtim - Leisure hobi - Kultura dhe Arti - Community - Shkenca Edukimi - Shëndetësia - Ekonomi dhe Menaxhim - bujqësi - makineri - fe - ushtarak - emocion - rajon - kategori të tjera -
Do WPS tekst, madje edhe në fund mund të hyjë vetëm Pinyin
Vizitor | rrjetit kompjuterik 2017-07-07
[Submit pyetje ]
Unë duhet të përgjigjen - Vizitor | Hyrje

Foto :
Lloj :|jpg|gif|jpeg|png| , Bajt <1024KB
| Kontrolloni kodin :
Të gjithë Përgjigjet - 1
Vizitor - Përgjigjet 2017-07-08
I parë   për të parë metodën tuaj input   nuk është metodë kineze input
E dyta   shih statusin e metodën tuaj input nuk është modeli kinez   Nëse English është sigurisht i vetmi input alfabeti miqtë Molex
Së treti   për të parë se ju nuk jeni të mbyllur në uppercase


Copyright @2017 GQAQA Q dhe A