Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Submit pyetje
Kërko
rrjetit kompjuterik - Digital elektronike - natyrisht - histori - jetë - lojë - sportiv - figurë - argëtim - Leisure hobi - Kultura dhe Arti - Community - Shkenca Edukimi - Shëndetësia - Ekonomi dhe Menaxhim - bujqësi - makineri - fe - ushtarak - emocion - rajon - kategori të tjera -
instalimin e sistemit kompjuterik
Vizitor | rrjetit kompjuterik 2017-07-07
[Submit pyetje ]
Unë duhet të përgjigjen - Vizitor | Hyrje

Foto :
Lloj :|jpg|gif|jpeg|png| , Bajt <1024KB
| Kontrolloni kodin :
Të gjithë Përgjigjet - 1
Vizitor - Përgjigjet 2017-07-08
Ngarkuar vejat mirë XP apo widows7

Really?
Pyetje shtesë: ai nuk tregoi 3.22g e kujtesës?
Ai shtoi: Kjo është e sigurt, sepse xp 32 sistemi nuk e mbështesin më shumë se 4g e kujtesës ose kujtesën tuaj është tretur
Shtuar: Sistemi i përdorur për të ndarë disa qindra cache m kujtesës kështu që nuk do të shfaqenJu jeni memorie 4g instaluar Win7   sistemet 64-bit është i mirë   mund të përdorni memorie 4g   XP vetëm me 3,5g


Copyright @2017 GQAQA Q dhe A