Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Submit pyetje
Kërko
rrjetit kompjuterik - Digital elektronike - natyrisht - histori - jetë - lojë - sportiv - figurë - argëtim - Leisure hobi - Kultura dhe Arti - Community - Shkenca Edukimi - Shëndetësia - Ekonomi dhe Menaxhim - bujqësi - makineri - fe - ushtarak - emocion - rajon - kategori të tjera -
YY Voice sepse konfigurimi aplikimi nuk është i saktë, ju nuk mund të filloni
Vizitor | rrjetit kompjuterik 2017-07-07
[Submit pyetje ]
Unë duhet të përgjigjen - Vizitor | Hyrje

Foto :
Lloj :|jpg|gif|jpeg|png| , Bajt <1024KB
| Kontrolloni kodin :
Të gjithë Përgjigjet - 1
Vizitor - Përgjigjet 2017-07-08
YY hapur kur një pop-up tregon kutinë e dialogut "Që nga aplikimi është konfiguruar gabimisht, aplikimi dështuar për të filluar. Reinstalling aplikimit mund të rregulluar këtë problem. "Por unë përsëri presion disa mbrapa nuk do të funksionojë. Ju lutem ndihmë eksperte

Kam provuar atë, apo jo. falemnderitShikoni në mënyra për të instaluar: dosjen e instalimit të të gjitha fshihet!


Copyright @2017 GQAQA Q dhe A