Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Submit pyetje
Kërko
rrjetit kompjuterik - Digital elektronike - natyrisht - histori - jetë - lojë - sportiv - figurë - argëtim - Leisure hobi - Kultura dhe Arti - Community - Shkenca Edukimi - Shëndetësia - Ekonomi dhe Menaxhim - bujqësi - makineri - fe - ushtarak - emocion - rajon - kategori të tjera -
Nëse zihen dhe miqtë si për të bërë
Vizitor | rajon 2018-01-11
Ajo injoruar mua dhe unë të bisedoni me saj nuk flasin për mua
[Submit pyetje ]
Unë duhet të përgjigjen - Vizitor | Hyrje

Foto :
Lloj :|jpg|gif|jpeg|png| , Bajt <1024KB
| Kontrolloni kodin :
Të gjithë Përgjigjet - 1
Vizitor - Përgjigjet 2018-01-12
Një vështrim ju dhe unë e di që ju jeni një mik i miqësisë, pasi ju tani nuk ndiheni të zhurmshme që ju dhe ai "ajo" të flisni për asnjë fytyrë nuk ka fytyrë nëse është faji juaj që do të thoshte Kërkoni ndjesë se ai është "gabim" ju falë atij "ajo" nëse ai "ju" injoron ju nuk duhet të jeni të trishtuar që ai "është" i padenjë dhe të bëni miq!


Copyright @2017 GQAQA Q dhe A