Thành viên : Đăng nhập |Đăng ký |Gửi câu hỏi
Tìm kiếm
mạng máy tính - kỹ thuật số điện tử - Một cách tự nhiên - lịch sử - đời sống - trò chơi - môn thể thao - nhân vật - giải trí - giải trí sở thích - Văn hóa và Nghệ thuật - cộng đồng - Khoa học giáo dục - chăm sóc sức khỏe - Kinh tế và Quản lý - nông nghiệp - máy móc thiết bị - tôn giáo - quân đội - xúc động - vùng - thể loại khác -
thông tin thẻ Làm thế nào tự động
Visitor | mạng máy tính 2017-07-10
[Gửi câu hỏi ]
Tôi phải trả lời - Visitor | Đăng nhập

Phim :
Loại :|jpg|gif|jpeg|png| , Byte <1024KB
| Kiểm tra mã :
Tất cả câu trả lời - 1
Visitor - câu trả lời 2017-07-11
Làm thế nào card đồ họa của tôi tự động là jack và một tiêu chuẩn, lên đến bất kỳ card đồ họa tiêu chuẩn

PCI-E1.0 * 16 giao diện đồ họa khung hình, bảng tương đối cũ


Bản quyền @2017 GQAQA Q & A