Thành viên : Đăng nhập |Đăng ký |Gửi câu hỏi
Tìm kiếm
mạng máy tính - kỹ thuật số điện tử - Một cách tự nhiên - lịch sử - đời sống - trò chơi - môn thể thao - nhân vật - giải trí - giải trí sở thích - Văn hóa và Nghệ thuật - cộng đồng - Khoa học giáo dục - chăm sóc sức khỏe - Kinh tế và Quản lý - nông nghiệp - máy móc thiết bị - tôn giáo - quân đội - xúc động - vùng - thể loại khác -
Những loại cấu hình có thể chơi DNF, không thẻ
Visitor | mạng máy tính 2017-07-10
[Gửi câu hỏi ]
Tôi phải trả lời - Visitor | Đăng nhập

Phim :
Loại :|jpg|gif|jpeg|png| , Byte <1024KB
| Kiểm tra mã :
Tất cả câu trả lời - 1
Visitor - câu trả lời 2017-07-10
Những gì không thể kết nối thẻ, nhiều điểm hơn

card mạng gì không thể làm, một cách chi tiết, bạn có thể chơi trên dòngtốc độ Internet để chơi DNF đội 4M thẻ đặc biệt   cấu hình máy tính của tôi là người nghèo muốn hỏi những gì các thẻ sẽ không muốn thay đổi, cấu hình máy tính của tôi được hiển thị bên dưới, tìm chuyên gia hướng dẫn máy tính về những gì cần phải được thay thế. . . Cảm ơn bạn!
2014/09/14   13: 57 người hỏi thông qua sự thay đổi quad-core 3.00GHZ hơn   cpu   để thêm một bộ nhớ 2G   để duy trì tốc độ 4M băng thông hơn   sẽ không thẻ.
câu hỏi khác: không hiểu các máy tính lớn mà trình bày chi tiết những gì Thiên Chúa có thể nói. . đại diện trắng
câu trả lời khác: Tôi không phải là một Thiên Chúa lớn, ngoài ra, DNF tôi chơi, ăn cpu và bộ nhớ và tốc độ mạng. Vì vậy, gọi cho bạn cho các. cpu 3.00GHZ trên thường có thể   Đây là giá trị cao nhất của tần số chính của cpu. Dual-core chung nhưng cũng có thể đề nghị quad-core. Đối với khả năng tương thích với mô hình bo mạch chủ của bạn, bạn có thể Baidu CPU tương thích. Bộ nhớ là như nhau, Baidu, thêm một dòng, 2G đủ trước đây, bây giờ không biết những gì con chim muốn cập nhật, vì vậy bạn gọi cho một điểm lớn.   tốc độ nó. . 2m đủ nói chung, nhưng sau tất cả những gì được cập nhật Ha ha ha. . Tôi đã không được chơi. Nếu tôi giúp bạn đối phó với chỉ duy nhất, bạn chia nó thực sự là quá nghèo đến điểm.
 

Bản quyền @2017 GQAQA Q & A