عضو : ورود به سیستم |ثبت |ارسال درخواست
جستجو
- شبکه کامپیوتری - دیجیتال الکترونیکی - به طور طبیعی - تاریخ - زندگی - بازی - ورزشی - شکل - سرگرمی - سرگرمی های اوقات فراغت - فرهنگ و هنر - اجتماع - آموزش علوم - بهداشت و درمان - اقتصاد و مدیریت - کشاورزی - دستگاه - دین - نظامی - هیجانی - منطقه - دیگر دسته
چرا زندگی قبل از سن ماشین های قدرتمند کمتر
10-07-2017 دیجیتال الکترونیکی | مهمان
[ارسال درخواست ]
مهمان | ورود به سیستم - من برای پاسخ به

:تصویر
KB1024>بایت , |jpg|gif|jpeg|png|:نوع
:بررسی کد |
همه پاسخ - 1
11-07-2017مهمان - پاسخ
مشکل این است که سخنران، هیچ تابع گارانتی، عملکرد بر اساس یک تماس، صفحه نمایش و کوچک است.


GQAQA پرسش و پاسخ 2017@ حق طبع و نشر