Medlem : Innlogging |Registrering |Send inn spørsmål
Søk
datanettverk - elektronisk digital - naturligvis - historie - livet - spill - sport - Figur - underholdning - fritid hobby - Kultur og kunst - fellesskapet - utdanning Vitenskap - Healthcare - Økonomi og ledelse - Landbruk - maskiner - Religion - Military - Emotion - Region - andre kategorier -
Helse og gummi-soled tennisracket svamp til å spille hvilken rolle?
Visitor | sport 2017-07-08
[Send inn spørsmål ]
Jeg må svare - Visitor | Innlogging

Bilde :
Type :|jpg|gif|jpeg|png| , Byte <1024KB
| Sjekk kode :
Alt svar - 1
Visitor - svar 2017-07-08
Helse og gummi-soled tennisracket svamp til å spille hvilken rolle?

Svamp effekten er den samme, ikke noe spesielt, er å få tak i ballen, så når du føler deg bedre til å spille, jeg håper for din hjelp. . . . . . .


Copyright @2017 GQAQA Q & A