Medlem : Innlogging |Registrering |Send inn spørsmål
Søk
datanettverk - elektronisk digital - naturligvis - historie - livet - spill - sport - Figur - underholdning - fritid hobby - Kultur og kunst - fellesskapet - utdanning Vitenskap - Healthcare - Økonomi og ledelse - Landbruk - maskiner - Religion - Military - Emotion - Region - andre kategorier -
David Cheng Ming-dynastiet i Kina "algoritme system var" beskriver et interessant spørsmål: hundre hundre munker brød
Medlem (LIUXIANJUN) | Religion 2017-07-07
[Send inn spørsmål ]
Jeg må svare - Visitor | Innlogging

Bilde :
Type :|jpg|gif|jpeg|png| , Byte <1024KB
| Sjekk kode :
Alt svar - 1
Visitor - svar 2017-07-08
Stor Monk tre ikke-konfronterende, en ydmyk munk tre poeng, størrelsen på hver munk kitin? Betydning av spørsmålene er: Det er ett hundre hundre munker å spise brød, bare minutter etter, hver spiste tre munk, en munk å spise hver tredje til å stille størrelsen på hver munk noen mennesker?

ligning
Lagt: La: munk kapasitet på X, er den unge munken Y. Ifølge betydningen av spørsmålene kan fås: X Y = 100; 3X 1 / 3Y = 100. To ligninger kopling, kan svare.Monk 25 personer, 75 nybegynnere, relativt enkle spørsmål.


Copyright @2017 GQAQA Q & A