Medlem : Innlogging |Registrering |Send inn spørsmål
Søk
datanettverk - elektronisk digital - naturligvis - historie - livet - spill - sport - Figur - underholdning - fritid hobby - Kultur og kunst - fellesskapet - utdanning Vitenskap - Healthcare - Økonomi og ledelse - Landbruk - maskiner - Religion - Military - Emotion - Region - andre kategorier -
A, B, C tre arbeidere, totalt 140 deler bearbeiding, karakterisert ved at antallet metyletylketon behandling fire ganger, og mer enn halvparten av de åtte B prop behandling.
Visitor | naturligvis 2017-07-10
[Send inn spørsmål ]
Jeg må svare - Visitor | Innlogging

Bilde :
Type :|jpg|gif|jpeg|png| , Byte <1024KB
| Sjekk kode :
Alt svar - 1
Visitor - svar 2017-07-11
Hvor mange tre bearbeiding deler?

B. Behandling
(140-8) ÷ (4 1 1/2)
= 132 ÷ 11/2
= 24

Armor
24x4 = 96 Ge
tredje
24x1 / 2 8 = 20 universelle tiltak ord


Copyright @2017 GQAQA Q & A