Medlem : Innlogging |Registrering |Send inn spørsmål
Søk
datanettverk - elektronisk digital - naturligvis - historie - livet - spill - sport - Figur - underholdning - fritid hobby - Kultur og kunst - fellesskapet - utdanning Vitenskap - Healthcare - Økonomi og ledelse - Landbruk - maskiner - Religion - Military - Emotion - Region - andre kategorier -
Jeg kjøpte fire skolen volleyball og basketball tre, brukte totalt 143 yuan, 8 yuan en basketball dyrere enn en volleyball. Basketball og volleyball enhetsprisen er antall dollar
Visitor | sport 2017-07-07
[Send inn spørsmål ]
Jeg må svare - Visitor | Innlogging

Bilde :
Type :|jpg|gif|jpeg|png| , Byte <1024KB
| Sjekk kode :
Alt svar - 1
Visitor - svar 2017-07-08
  (143-3 × 8) ÷ (4 3)  
= 119 ÷ 7  
= 17 (yuan)  
  17 8 = 25 (RMB)  
A: Den basketball og volleyball hver enhetsprisen er 25,17 dollar.


Copyright @2017 GQAQA Q & A