Narys : Vartotojas |Registracija |Pateikti klausimą
Paieška
Kompiuterių tinklo - Elektroninis skaitmeninis - natūraliai - istorija - gyvenimas - žaidimas - sporto - figūra - pramoga - Laisvalaikis hobis - Kultūros ir meno - bendruomenė - Mokslas - sveikatos - Ekonomika ir vadyba - žemdirbystė - mašinos - religija - karinis - emocija - regionas - Kitos kategorijos -
Nesvarbu, ar darbuotojai turi tinkamą kvalifikaciją ir kompetenciją, ką tai reiškia?
Lankytojas | bendruomenė 2017-07-07
[Pateikti klausimą ]
Turiu atsakyti - Lankytojas | Vartotojas

Nuotrauka :
Tipas :|jpg|gif|jpeg|png| , Baitų <1024KB
| Tikrinti kodą :
Visi Atsakymai - 1
Lankytojas - Atsakymai 2017-07-08
Taip Ah, dabar daug talentų, bet ir sukčiai daug. Daugelis iš jų yra burna sako, iš vienetų daug, bet ir pagerinti savo darbuotojų kokybę, taip pat atsižvelgiant į konkrečios nuostatos jų bendrovės perspektyvas ir ilgalaikės plėtros: darbuotojai turi turėti tinkamą kvalifikaciją ir gebėjimus.


Visos teisės saugomos @2017 GQAQA Q & A