Член : Логин |Регистрация |Знаете въпрос
Търсене
Компютърна мрежа - Електронен цифров - естествено - история - живот - игра - спортен - фигура - забавление - Свободно време хоби - Култура и изкуство - общност - Образование Наука - Здравеопазване - Икономика и управление - Селско стопанство - машини - религия - военен - емоция - област - Други категории -
Joke да се шегуват.
Посетител | Свободно време хоби 2017-07-10
[Знаете въпрос ]
Аз трябва да отговарям - Посетител | Логин

Снимка :
Тип :|jpg|gif|jpeg|png| , Байт <1024KB
| Проверка на код :
Всички отговори - 1
Посетител - отговори 2017-07-11
Ние винаги като се преструва учител по математика хумористичен да кажа шега и никой не смееше нашия клас, за да обсъдят пародия на него, така че той каза, че първото изречение от време клас, всички ние се засмя в унисон ден той дойде в мълчание кликнете върху   той казва баща му умира веднага избухна в смях, а други мълчат.


Авторско право @2017 GQAQA Q & A