Lid : Login |Registratie |Vraag indienen
Zoeken
computernetwerk - elektronische digitale - natuurlijk - geschiedenis - leven - spel - sport- - figuur - vermaak - leisure hobby - Cultuur en Kunst - gemeenschap - Onderwijs Wetenschap - Healthcare - Economie en Management - landbouw - machinerie - religie - militair - emotie - regio - andere categorieën -
Daarom start het resultaat is a = 2, b = 2, kan niet in detail uitleggen, als de instructie niet voldoet aan de voorwaarden, niet moet worden uitgevoerd
Bezoeker | computernetwerk 2017-07-10
[Vraag indienen ]
Ik moet beantwoorden - Bezoeker | Login

Afbeelding :
Type :|jpg|gif|jpeg|png| , Byte <1024KB
| Controle code :
Alle antwoorden - 1
Bezoeker - antwoorden 2017-07-11
#include < stdio.h >
int main ()

     int a = 3;
     int b = 2;
     int t = 0;

Totaal 8   pagina 2      
     if (a = 2)  
     {
               t = a;
               a = b;
               b = t;
    }
     printf (" a =% d \ n ", a);
     printf (" b =% d \ n ", b);
     return 0;
}


Uw if (a = 2) overeenkomt met een vorming van een 2, en indien doeltreffende
Dus t = a = b = 2
Het analyseren van C / C taal kunnen geen gebruik maken van == =


Auteursrecht @2017 GQAQA Q & A